Quote Originally Posted by p3_xiu_27 View Post
Cả nhà ơi cho em xin bài "chỉ là giấc mơ " với!
Link đây nè bạn:
http://mytam.info/forum/showthread.php?t=4955