đảm bảo ss mình là nhất trong đêm ấy
qua ngày mai thì đọc báo mệt nghỉ luôn ak' heheh