mấy bữa nai đang bấn loạn zí cí clip nì nè......iu ko thể tả...........