cuối cùng thì cũng lên báo
ko bik khi nào mới chiếu trên tivi đây ta??
yêu quá hehe