hi Chị Tâm mua giày chi nhiều chị nói cái gì còn xài được thì không bỏ phí để tiền làm từ thiện còn tốt hơn..hehehe