thấy đăng báo rùi mà cóa ai thấy đăng trên tivi chưa zạ? c.tâm kute wa' trùi lun